, ,

Bán mặt nạ Đài loan RM 675

Bán mặt nạ Đài loan RM 675

Bán mặt nạ lọc hơi hoá chất độc
Dùng Hộp loc R622 để lọc hơi hữu cơ, phun sơn.

Nhà sản xuất: Longdar ( Taiwan)

Shopping Cart