, ,

Bịt tai gắn nón kết hợp Longdar

Bộ bịt tai kèm nón an toàn bảo hộ lao động.

Sãn phẩm gồm :

1- Nón bảo hộ lao động SM901- Longdar
2- Bịt tai gắn nón EP167- Longdar.

Nhà sản xuất : Longdar

Shopping Cart