, ,

Giày vải cao cổ đế cao M022

Giày vải cao cổ loại cột dây.
Đề gồ màu trắng.

Sản phẩm do Doanh nghiệp giày Á Châu sản xuất.

Nhãn hiệu

ASIA

Shopping Cart