, ,

Nón bảo hộ NORHT A-69P

Chế tạo từ nhựa tổng hợp Polyethylene  (HDPE) chất lượng cao của Nova Chemical.

Nhà sản xuất: NORHT

Shopping Cart