, ,

Găng tay vải bạt GV.507

Găng tay vải bạt cở trung bình.
Lòng bàn tay và ngón tay có lót trong, chần quả trám phía ngoài.

Shopping Cart