, ,

Mặt nạ chống khói ZEVS – U của Nga

Mặt nạ trùm thoát hiểm khi hỏa hoạn ZEVS-U

Mục đích

 • ZEVS-U với mũ trùm đầu bảo vệ hô hấp, mắt, mặt và đầu, được trang bị để thoát khỏi vùng bị ô nhiễm,  phát sinh bởi quá trình cháy : carbon monoxide, hơi khí hóa chất độc hại khác, các sol khí trong thành khói, bụi, sương mù tạo ra bởi ngọn lửa.
 • Dây là thiết bị sử dụng để cứu nạn cho một người  thoát hiểm trong các vụ cháy tại nhà ở, khách sạn, bệnh viện, cao ốc và các đối tượng tương tự khác.
 • ZEVS-U đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Châu Âu  EN 403: 2004.
 • Mặt nạ thoát hiểm này cũng phù hợp với các yêu cầu an toàn theo hướng dẫn của Liên minh châu Âu 89/686 / EEC (Phụ lục II) và các yêu cầu của EN 403: 2004 «Respiratory protective devices for self-rescue – Filtering devices with hood for escape from fire – Requirements, testing, marking»,  class S

 

Nguyên tắc hoạt động

Không khí hít vào,  chứa những chất ô nhiễm từ các sản phẩm cháy độc hại được bộ lọc làm sạch cung cấp khí thở cho người dùng.

Không khí thoát ra qua van thở ra đưa trở lại khí quyển.

Điều kiện áp dụng

Khi hàm lượng oxy trong môi trường xung quanh là không ít hơn 17 % về khối lượng và nhiệt độ môi trường từ  0 đến 600C.

Tính năng bảo vệ

ZEVS-U  có hiệu quả bảo vệ trong vòng 30 phút đối với:

 • Những sản phẩm độc hại (carbon monoxide, hydrogen cyanide, hydro clorua, acrolein);
 • Khí và hơi hữu cơ với điểm sôi trên 65 0C (cyclohexane, chloropicrin, acetonitrile,);
 • Khí vô cơ và hơi (clo, hydrogen cyanide, hydrogen sulfide);
 • Khí axit và hơi (sulfur dioxide, hydrogen chloride, khan hydrogen fluoride,); amoniac;
 • nitrogen dioxide;
 • Chất hóa học nguy hại cụ thể (cyanogen chloride, phosgene, acrolein, chloropicrin);
 • sol khí (bụi, khói, sương mù) bao gồm các sol khí sinh học và bụi phóng xạ.

ZEVS-U duy trì các đặc tính bảo vệ của nó ngay cả khi điều kiện nhiệt độ đến 200 0C trong 1 phút và tác động của ngọn lửa với nhiệt độ 800 ± 50 0C trong 5 giây.
Ưu điểm:

 • Hiệu quả bảo vệ cao;
 • Giúp bảo vệ chống lại nhiều yếu tố độc hại khi hỏa hoạn.
 • Hô hấp dễ dàng
 • Sử dụng một kích thước phổ quát cho người lớn và trẻ em;
 • Dễ dàng trong việc sử dụng và không đòi hỏi phải hướng dẫn cho người dung

Chứng nhận loại EC 12180EAS01 phù hợp với tiêu chuẩn EN 403: 2004

Nhà sản xuất  : Sorbent – Liên bang Nga

Shopping Cart