, ,

Mũ chữa cháy USRX – Mỹ

Nón chuyên dùng cho nhân viên cứu hỏa.

Có chứng nhận của NFPA 1971-2013 và đạt tiêu chuẩn NFPA 1951-2013

Xem thông tin về nón từ nhà sản xuất tại : http://apps.bullard.com/files/FH_USRX_BIDSPECS_AM_EN_LOW_8223.pdf?939759722

Nhà sản xuất : Bullard – Mỹ

Shopping Cart